Friday, September 14, 2012

हेरी हेरी

सुन्दरता कि खानि तिमि हेरी हेरी गज़ल लेखे
मिल्न नसक्दा काफिया केरी केरी गज़ल लेखे

तिम्रो रुप को बयान गर्दा भेटिएन सब्द हरु
त्यसैले त सब्द हरु फेरी फेरी गज़ल लेखे

सहन सकिन मन बहकिएर आयो माया मा
झम्टिएर् अंगालोमा बेरी बेरी गज़ल लेखे

कहिले कसो भेट भै हाल्थ्यो दोबाटो मा
भाग्न खोज्थ्यौ तिमि घेरी घेरी गज़ल लेखे

Dnk kunwar
Arghakhanchi

0 comments:

Post a Comment